Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakt

Kako iznajmiti poslovni prostor i tržnu opremu

Poslovni prostori - lokali i boksovi na tržnicama kojima upravlja Podružnica Tržnice Zagreb dodjeljuju se putem javnih natječaja, koji se objavljuju u javnim glasilima (Vjesnik, Večernji list ili Jutarnji list).

Natjecatelj koji želi sudjelovati u javnom natječaju, predaje Ponuda prema svim uvjetima određenim u raspisanom natječaju. U slučaju da ponuditelj ne ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponuda istog se ne prihvaća.

Za prodajna mjesta tipa  kiosk, klupa, štand, vitrina, štand zatvorenog tipa, mljekomat, bankomat i drugo potrebno se je javiti voditelju tržnice na kojoj se želi zakupiti prodajno mjesto.

 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ  ZAMOLBU ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA
(BOKS, KIOSK, KLUPA, ŠTAND, VITRINA, ŠTAND ZATVORENOG TIPA,  MLJEKOMAT, BANKOMAT i dr.)

 
Za tvrtke (sve preslike) :
 • Izvadak iz sudskog registra (novijeg datuma)
 • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za tvrtku
 • Matični broj poslovnog subjekta izdan od Zavoda za statistiku
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke
 • Osobna iskaznica direktora tvrtke
Za obrtnike (sve preslike):
 • Rješenje o obrtu (iz Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo)
 • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za vlasnika obrta
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke
 • Osobna iskaznica vlasnika obrta
Za nositelje Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (preslike):
 • Rješenje Ureda državne uprave - Službe za gospodarstvo o upisu seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, Zagrebačke ili druge županije
 • OIB nositelja gospodarstva
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke ili broj tekućeg računa nositelja seljačkog ili obiteljskog gospodarstva
 • Osobna iskaznica vlasnika gospodarstva
Za prodaju sira, vrhnja i drugih različitih vrsta sireva (sve preslike)
 • Rješenje ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja da privatni stambeni prostor u kojem se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla - svježi sir i vrhnje i druge vrste sireva, radi stavljanja na tržište, upisuje u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 • Osobna iskaznica vlasnika objekta